Formació

Què és la formació dual?

Es un model d’aprenentatge basat en la integració dels aprenentatges adquirits en dos entorns igualment importants, l’acadèmic i el professional, que actuen de manera coordinada per oferir un programa formatiu de grau, màster o formació continuada.

En la formació dual s’alterna la formació rebuda en l’entorn acadèmic amb formació rebuda en l’entorn professional, de forma que l’estudiant es converteix en un treballador en formació.

L’estudiant compta amb una doble tutoria per part d’un tutor acadèmic i un tutor a l’empresa o institució, que l’acompanyen al llarg de tot el procés formatiu, per aconseguir una autonomia progressiva, capacitat de reflexió i garantir l’adquisició de les competències professionals i acadèmiques planificades en la titulació.

La relació entre l’estudiant i l’empresa s’estableix mitjançant un contracte de treball mentre dura la seva formació.

Per què escollir la formació dual?

  • Vocació professional: permet conèixer la realitat professional dels estudis escollits
  • Adquisició de competències: assoliment de les competències a partir de situacions experimentals reals
  • Apropament al mercat de treball: permet conèixer la diversitat de les opcions professionals futures
  • Integració al món professional: es guanya experiència laboral alhora que es forma
  • Aprenentatge des de la praxis: adquisició de competències, coneixements i habilitats a partir de l’acció. Learning by doing
  • Millora l’ocupabilitat: titulats més preparats per les necessitats de l’entorn socio-econòmic

Com ho fem?

Estudiant – Treballador

La formació dual implica un canvi de perspectiva respecte al jove que fins ara anaven a l’empresa a fer pràctiques. (practicant)

L’alumne matriculat al màster o grau és ara alhora un treballador en formació. Es a dir algú que aprèn desenvolupant unes activitats programades específicament en la pròpia empresa i, alhora, segueix una formació acadèmica a la universitat.

Per tant és una persona amb un contracte de treball (implicació, compromís i responsabilitat amb una empresa) i que forma part de l’empresa com qualsevol altre treballador tot i que sigui novell. No és un practicant…

Projecte formatiu individualitzat

Els projectes formatius que seguirà en l’empresa s’acorden, juntament amb els responsables acadèmics de la universitat, per a cada estudiant, d’acord als objectius de la formació en la que estigui inscrit.

Doble Tutoria

El seguiment de la integració de la formació rebuda en els dos entorns es realitza a partir d’una doble tutoria individualitzada per cada estudiant, portades a terme per un tutor acadèmic i un tutor d’empresa.

El propòsit dels tutors és acompanyar l’aprenent durant tot el seu procés de formació per tal que aquest adquireixi una autonomia progressiva i desenvolupi les capacitats de reflexió i les competències, tant professionals com acadèmiques.

El tutor d’empresa és un professional de l’empresa que té la responsabilitat d’acompanyar a l’estudiant en la seva formació dins l’empresa. Treballa de forma coordinada amb el tutor acadèmic per fer el seguiment del progrés en la formació i desenvolupament professional de l’estudiant.  

Tant la universitat com les pròpies empreses vetllaran que els tutors d’empresa siguin els professionals més capacitats per desenvolupar aquesta tasca.

El tutor acadèmic és un docent supervisa les activitats de l’estudiant i actua de pont entre l’empresa i la universitat. Al llarg de la formació, es programen trobades periòdiques entre els tutors per valorar el progrés i establir les accions necessàries per cobrir tot l’espectre de competències necessàries per la titulació final de l’estudiant.

La cooperació entre els dos tutors és un factor clau en l’assegurament de la qualitat de l’ensenyament.